INTERREG WBDuraPaint: We want your opinion

Bent u actief op het gebied van biobased en duurzame verf? Wij willen graag uw mening!
Acteur dans le domaine des peintures biosourcées et durables ? On veut votre avis !
 
Flamac is een partner in het INTERREG WBDurapaint-project (http://www.wbdurapaint.eu/) waarbij we de ontwikkeling van biobased en duurzame verf op waterbasis trachten te versnellen op basis van onze expertise in geautomatiseerde labotesten. Om de huidige situatie van de productie en gebruik van biobased verf in kaart te brengen, alsook om de behoeften van bedrijven die actief zijn in de sector na te gaan, kunnen we uw hulp gebruiken. Daarom willen we vragen of u de volgende vragenlijst kan invullen:
https://lnkd.in/gZTnK-q
 
Flamac est partenaire dans le projet INTERREG WBDurapaint (http://www.wbdurapaint.eu/) pour accélérer le développement de peintures aqueuses biosourcées et durables grâce à notre expertise dans les tests automatisés de laboratoire. Pour évaluer la situation actuelle de production et d’utilisation de peintures biobasées et évaluer les besoins des entreprises actives dans le secteur, nous vous proposons de remplir le questionnaire suivant:
https://lnkd.in/gZTnK-q
 
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Merci beaucoup pour votre collaboration